Hesz Gábor:
osztályvezető - Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hídosztály

A 2011. évi hídfelújítás tapasztalatai a Magyar Közútnál

 In: KÖZÚTI ÉS VASÚTI HIDÁSZ ALMANACH 2010 Lánchíd füzetek 19.

 

Előzmények

A Magyar Közút 2010 decemberében nyílt közbeszerzési eljárást írt ki 68 híd felújítására vonatkozóan. A 40 csomagra osztott szerződések megkötése 2011. március 21-én volt., összesen bruttó 1 756 millió Ft értékben.

A program forrása az Útpénztár 2010. évi maradvány kerete volt, így ez meghatározta a projektek zárásának végső időpontját mivel ebben a pénzügyi konstrukcióban a kifizetések határideje június hónap második fele. A közbeszerzési törvény szerinti kétkörös számlázás miatt a műszaki teljesítés határidejét 2012. május 20-ban határoztuk meg.

A kivitelezésre rendelkezésre álló rövid időszak – alig két hónap – alapvetően meghatározta a programban szerepeltethető hidaka. Egyértelműen csak olyan munkákat tudtunk a programba emelni amelyek rövid átfutási idejűek, és március–május között megvalósíthatóak. Ezzel eleve kizártunk esetleg fontosabb, sürgősebb beavatkozásokat amelyek a hosszabb megvalósítási időszak, és az időjárásra érzékenyebb technológia miatt nem kerülhettek be ebbe a programba.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően nem tettünk bele a pályázati kiírásba tartalék keretet.

Újdonság volt, hogy a hídfelújítási kiírások esetében először a kiviteli tervdokumentációkat a Magyar Közút honlapján a pályázati kiírás mellékleteként díjmentesen digitálisan elérhetővé tettük teljes körűen. Ezzel az eljárás adminisztrációja jelentősen egyszerűsödött, megszűnt a megyei igazgatóságokon történő manuális, papíralapú tervátvétel.

 

Előkészítési szakasz

Alapvető fontosságú, hogy az ajánlattevők számára rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentációk teljes körűek legyenek. Hiányos dokumentáció pótlása csak az ajánlati felhívás módosításával lehetséges, ami meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, így magát az eljárást is.

A kiviteli terveket gondosan át kell vizsgálni a pályáztatás előtt, és ha szükséges feltétlenül aktualizálni kell. A legtöbb kivitelezés közbeni probléma a tervekben lévő hibák miatt adódott. Jellemző hibák a tervekben:

 • nagyságrendi tévedések a mennyiségekben,
 • egyes felújítási munkarészek hiánya,
 • az egyszerű feltárások, részletes testközeli szerkezeti elem vizsgálatok elmaradásából kivitelezéskor jogos igények jelentkezhetnek.

Kivitelezés közben:

 • többletmunka, pótmunka kérdése,
 • többletmunka nem fizethető átalányáras szerződés esetében.

Pótmunka kritériumai:

 • előre nem látható okból merül fel,
 • létesítmény kivitelezéséhez, rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges,
 • eredeti terv nem tartalmazza,
 • megvalósítása nem választható szét az eredeti szerződés keretében végzett munkáktól.

Ténylegesen egy híd esetében volt elismert pótmunka 7,0 millió Ft értékben, ami a program teljes összegét tekintve (1763 millió Ft) csekély (4 ezrelék). Ezzel igazolva látjuk azon döntésünket, hogy nem állítottunk be tartalékkeretet.

Az ajánlattevő ajánlatában megadta a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket, és alvállalkozókat. A kivitelezés során ettől a vállalkozó csak a megrendelő engedélyével térhet el a közbeszerzési törvényben meghatározott okok esetén, szigorú feltételek mellett.

Csúszás a szerződéses határidőhöz képest az alábbi okokból következhet be:

 • vállalkozónak nem felróható okból, vagy
 • vállalkozó hibájából, de ebben az esetben kötbér terheli a vállalkozót.

A 40 szerződésből egy esetben került sor kötbér alkalmazására, két szerződésnél volt szükség határidő módosításra.

 

Pénzügyi zárás szakasza

A közbeszerzési törvény szerinti két szakaszos volt a számlázás. Mivel mind a vállalkozó mind a megrendelő most alkalmazta ezt először, számtalan kérdés vetődött fel, olykor jelentős problémákat okozva. Az alvállalkozói teljesítéseket lefedő számlán csak a szerződés szerinti alvállalkozók szerepelhetnek, az abban megjelölt teljesítés mértékében.

A jótállási bankgarancia sok esetben formailag, tartalmilag hibásan került benyújtásra, ami további késedelmet eredményezett.

Létesítményjegyzék

 

Rész Megye Útszám Szelvény HÍD NEVE  Beavatkozás Vállalási ár nettó Ft
1. Bács 53 19+286 Akasztói VII sz. csatorna híd teljes felújítás 31 826 550  
53 71+826 Kiskunhalas utáni Köröséri-főcsat.-híd teljes felújítás
2. Baranya 6534 13+612 Szászvári Kisgát-patak-híd teljes felújítás 30 238 208  
5805 19+272 Gílvánfa utáni Fekete-víz-híd teljes felújítás
3. Baranya 58 1+158 Pécsi-víz-híd teljes felújítás 20 804 501  
4. Borsod 3814 2+026 Sárospataki Bodrog-híd teljes felújítás 53133800  
5. Borsod 2523 3+995 Putnoki Sajó-híd teljes felújítás 48001092  
3703 17+801 Abaújszántói 1. Szerencs-patak-híd teljes felújítás
6. Csongrád 45 17+875 Nagytőkei elágazás utáni Veker-ér-híd teljes felújítás 51454630  
43 2+125 Szegedi Bertalan Lajos Tisza-híd sérült dilatáció cseréje
7. Fejér 7 78+947/2 Szfv. I. 7-8. sz. főutak feletti híd ütközési utáni javítás 2241917  
8. Fejér 811 34 + 319 Alcsutdobozi Váli-víz-híd teljes felújítás 28073440  
9. Fejér 7201 4 + 066 Úrhidai Sárvíz-malomcsatorna-híd teljes felújítás 19524230  
10. Fejér 8101 17 + 016 Bicskei 3. Szent László-patak-híd teljes felújítás 33322217  
11. Fejér 6305 7+037 Nagyhörcsöki Sárvíz-csatorna-híd részleges felújítás 21623931  
7 96+362 Lepsényi 2. Cinca-Csíkgát-patak-híd részleges felújítás
12. Győr 14 11+615 Vámosszabadi 1. Duna-ártéri-híd 3  dilatáció javítása 36976268  
14 11+929 Vámosszabadi 2. Duna-ártéri-híd 3  dilatáció javítása
14 12+244 Vámosszabadi 3. Duna-ártéri-híd 3  dilatáció javítása
1408 4+382 Feketeerdei Mosoni-Duna-híd dilatációk javítása
13. Győr 85 7+018 Enese előtti Rózsás-csatorna-híd részleges felújítás 35 586 616  
1 122+944 Győri Iparcsatorna-híd részleges felújítás
1 123+255 Győri Stadion út feletti híd részleges felújítás
1 122+884 Győri Reptéri út feletti híd részleges felújítás
14.
Győr
8417 28+318 Győrsövényházi Rábca-híd dilatációk javítása 21835516  
1 125+252 Győri "Bisinger" teherpu. feletti híd dilatációk cseréje
1401 38+120 Mosonmagyaróvári Lajta-híd dilatációk cseréje
15. Heves 24132 9+524 Feldebrői Tarna-patak-híd teljes felújítás 32992028  
24 30+825 Parádfürdői Köves-patak-híd teljes felújítás
16. Heves 3213. 18+689 Újlőrincfalvai Laskó-patak-híd teljes felújítás 18927360  
17. Jász 3225 0+31537 Szolnoki "Százlábú" Tisza-ártéri-híd részleges felújítás 100538647  
18. Jász 4 92+330 Abony-Szolnok között, vasút feletti híd  teljes felújítás 23716203  
19. Jász 3225 0+2093 Szolnok városi Tisza-híd dilatáció csere 49871936  
4203 3+286 Kuncsorbai Nagykunsági-főcsatorna-híd teljes felújítás
20. Komárom 8155 0+130 Kecskédi Általér-híd teljes felújítás 30987176  
21. Komárom 8136 8+342 Kocsi Hosszúvölgyi-csatorna-híd teljes felújítás 16416541  
22. Komárom 8153 1+613 Ácsi 2.Concó-patak-híd teljes felújítás 25302513  
23. Nógrád 2206 3+357 Mihálygergei Lom-patak-híd teljes felújítás 31200967  
24109 0 267 Nemti utáni Zagyva-híd teljes felújítás
24. Nógrád 2201 10 580 Dejtár utáni Lókos-patak-híd teljes felújítás 35458953  
22 61 058 Kishartyán utáni Ménes-patak-híd teljes felújítás
25. Pest 1103 12+038 Budajenői II sz. patak-híd teljes felújítás 13788260  
11108 9+694 Pilisszentkereszti Kovács-patak-híd boltozat helyreállítás
26. Somogy 6801 12+691 Babócsai Rinya-híd dilatációcsere 22126092  
6514 0+216 Andocsi Andocsi-patak-híd teljes felújítás
27. Somogy  6514 16+285 Viszi Tetves-patak-híd teljes felújítás 13396531  
28. Szabolcs 49 22+015 Kocsordi Kraszna-híd részleges felújítás 59476396  
4127 36+713 Jánkmajtisi Halmi-csatorna-híd teljes felújítás
29. Szabolcs 38 9+958 Rakamazi Tisza-ártéri Kis híd dilatációcsere 13800415  
30. Szabolcs 38 11+198 Rakamazi Tisza-ártéri Görbe híd dilatációcsere 30601131  
38 11+529 Rakamazi Tisza-ártéri Aranyos-híd dilatációcsere
31. Tolna 56 4+010 Szekszárdi Séd-patak-híd részleges felújítás 35396060  
5111 16+341 Madocsa utáni 1. időszakos vf híd teljes felújítás
5111 19+084 Madocsa utáni 2. időszakos vf híd teljes felújítás
32. Tolna 4634 6318 Keszöhidegkuti Koppány-patak-híd teljes felújítás 26305217  
33. Vas 84150 04+406 Sárvári Győr-Sztgotth. vasút feletti híd teljes felújítás 78432329  
34. Vas 86 74+370 Szombathelyi 4. Perint-patak-híd részleges felújítás 26675300  
35. Vas  74168 1+200 Körmendi öreg Rába-híd teljes felújítás 85742454  
36. Veszprém 8301 23+575 Huszárokelőpusztai Gerence-patak-híd mederburkolat javítása  28002189  
7301 53+191 Tapolca utáni Lesence-patak-ártéri-híd hullámosított acélsz.
7308 4+470 Ajkai Torna-patak-híd teljes felújítás
37. Veszprém 7308 4+852 Ajkai Bp.-Szombathelyvasút.feletti híd teljes felújítás 73133089  
38. Zala 7405 27+064 Pórszombati Cserta-malomági-híd teljes felújítás 27645487  
7527 16+169 Alsórajki Alsórajki-patak-híd teljes felújítás
75 15+756 Zalaapáti Hosszúhajtás-forrás-híd teljes felújítás
39. Zala 74 42+802 Zalaegerszegi Csörgő-patak-híd teljes felújítás 36 502 701  
75 41+066 Zalatárnoki Görböföldi-patak-híd teljes felújítás
40. Zala 75 58+285 Zajdai időszakos vízfolyás híd teljes felújítás 33471969  
7548 1+346 Ortaházi Cserta-patak-híd teljes felújítás
  Összesen nettó: 1 404 550 860
Összesen bruttó: 1 755 688 575

 

 

 

Hírlevél feliratkozás:
ok


Copyright © 2011 ELSŐ LÁNCHÍD - Mérnöki és Szolgáltató Bt - Minden jog fenntartva! Design & programozás: Arteries Studio